برهان

" بزرگترین و معتبرترین مجتمع آموزشی غرب استان تهران "

برهان

" بزرگترین و معتبرترین مجتمع آموزشی غرب استان تهران "

فعالیت های آموزشگاه علمی آزاد برهان بر دو پایه اصلی استوار است.

      
  الف : فعالیت های ارتقا معدل یا کلاس های تقویتی در دوره های اول و دوم دبیرستان که شامل خدمات زیر می باشد:
 • تشکیل کلاس های تقویتی(فوق برنامه) برپایه آموزش مفاهیم و مطالب علمی دروس منطبق با متد کتابهای درسی و امتحانات مدارس و نهایی بصورت کاملا تشریحی
 • آموزش توام نکات درسی هر مفهوم از مباحث کتاب درسی
 • برگزاری آزمون های هدفمند در پایان آموزش هر مبحث و آزمون های جامع دوره ایی
 • تخصیص پشتیبان های حرفه ایی و کارآمد برای هر کلاس تقویتی و هر داوطلب
 • برگزاری کلاسهای رفع اشکال پیش از امتحانات هر ترم
 • ارائه کارنامه های فصلی به اولیا دانش آموزان
  ب : برگزاری کلاسهای آمادگی کنکور سراسری که شامل خدمات زیر می باشد:
 • تشکیل کلاسهای کنکور بر پایه آموزش توام تشریحی مفاهیم و نکات تستی ابتکاری و راه حل های کوتاه پاسخگویی به سوالات تستی در سطح کنکور سراسری
 • توجه به آموزش ترکیبی مباحث کتب درسی جهت ایجاد توانایی داوطلب در پاسخگویی به تست های چند مفهومی و پیچیده کنکور سراسری
 • برگزاری آزمون های کلاسی مبحثی و دوره ایی
 • تخصیص پشتیبان های حرفه ایی و کارآمد برای هر کلاس
 • برگزاری کلاسهای حل سوال قبل از امتحانات ترم برای داوطلبان سال چهارم
 • ارائه کارنامه های فصلی به اولیا دانش آموزان

از جمله دیگر خدمات حرفه ایی آموزشگاه برهان ، ارائه مشاوره های هدایت تحصیلی قوی می باشد که بر 5 اساس زیر به داوطلبان ارائه می گردد :

 • برگزاری کلاسهای مشاوره گروهی  2 جلسه درماه جهت آموزش راهکار های صحیح مطالعه و شیوه های نوین غلبه بر استرس ، برطرف کردن اختلالات یادگیری و ایجاد خود باوری و انگیزش برای پیمودن مسیر ناهموار موفقیت در آزمون کنکور سراسری
 • تشکیل کلاسهای گروهی فصلی جهت آموزش شیوه های صحیح جمع بندی
 • تشکیل جلسات مشاوره ی فردی و ارائه ی برنامه ی مطالعاتی هفتگی به هر دانش آموز
 • برگزاری کلاسهای آموزشی و معرفی رشته های دانشگاهی و کمک به هدف گزاری داوطلبان
 • هدایت تحصیلی مستمر با کمک پشتیبان های درسی تا پایان سال تحصیلی